قالب وبلاگ

 
قالب وبلاگ
ﺻُﻠﺤُﻢ ﺧُﻮﺗﯽ ،ﺟَﻨﮕُﻢ ﺧُﻮﺗﯽ،ﭼﻬﺎﺭﻟﻨﮓ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻟﻨﮕُﻢ ﺧُﻮﺗﯽ ﮐُﻪ ﺭﯼ ﺩﻝِ
ﺗَﻨﮕُﻢ ﺧُﻮﺗﯽ ﻏَﻢ ﮐِﺮﺩِﻩ ﺧﻮﺍﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﭘﯿﺮُﻭﻡ ﺧﻮﺗﯽ ،ﭘﺎﺭُﻡ ﺧﻮﺗﯽ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭ ﭘﯿﺮﺍﺭُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﻫﻢ ﺑﺨﺖ ﻫﻢ ﯾﺎﺭُﻡ
ﺧﻮﺗﯽ ﺧﻮﺕ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﺭﻭﺯُﻡ ﺧُﻮﺗﯽ،ﺭﺍﺯُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﺩﻧﺪﺍﻝ ﻭ ﺳﺮﻧﺎﺯُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﻧﺎﻭﻧﺪﻩ ﺗﺎﺭﺍﺯُﻡ
ﺧﻮﺗﯽ،ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ.


ﮔُﻔﺘُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﻟُﻔﺘُﻢ ﺧﻮﺗﯽ ،ﻫﻢ ﻃﺎﻕ ﻭ ﻫﻢ ﺟُﻔﺘُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﮐﻬﺮﻧﮓ ﻭ ﺑﺎﺯُﻓﺘﻢ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺧﻮﺕ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﮐﻮﮒ ﺧﻮﺵ ﺭَﺷﺘُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻣُﻨﮕَﺸﺘُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﺟُﺴﺘﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﺸﺘُﻢ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺧﻮﺕ ﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﮐﯿﻨﻮ ﺧﻮﺗﯽ،ﮐﺎﺭﻭﻥ ﺧﻮﺗﯽ،ﺍَﻓﺘﻮ ﺧﻮﺗﯽ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺧﻮﺗﯽ،ﭘﺎﺭَﻩ ﻭ ﺩﯾﻨﺎﺭﻭﻥ
ﺧﻮﺗﯽ،ﻫﺮﺟﺎ ﺩﯾﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ


ﻧﺎﺯُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﻧﯿﺰﻭﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﮔﻞ ﻧﺮﻣﻪ ﻏﻢ ﺑﯿﺰﻭﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﭘﺮﺯﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰُﻡ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺍَﻭﺭِ ﺑﻬﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﺷﯿﺘُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﺷﺎﺗُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﺍﯼ ﺧﯿﻦ ﮐﺎﻻﺗُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﺩﯾﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﺗُﻢ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺧﻮﺕ ﯾﺎﺭ ﯾﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﻫﻢ ﺩﺍﻟﻮ ﻫﻢ ﺩﺍ ﺧُﻮﺗﯽ ،ﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﻪ ﺩَﺭﺩﺍ ﺧُﻮﺗﯽ،ﺑﺎﻭﯾِﻨﻪ ﻻ ﺑَﺮﺩﺍ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺧﻮﺕ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺍﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﺳﻮ ﺍﯼ ﺗﯿﺎ ﮐﻮﺭُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﺑﺮﺩِ ﮔِﻞ ﮔﻮﺭُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﻫﻢ ﻣﺎﺭ ﻭ ﻫﻢ ﻣﻮﺭُﻡ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺧُﻮﺕ ﻭﯾﺮ ﻭ ﻭﺍﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﺍﯾﻠُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﻣﺎﻟُﻢ ﺧﻮﺗﯽ ،ﺍﯼ ﺑﺎﻝ ﻭ ﺍﻭﺑﺎﻟُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﮐُﻪ ﺷﻮﺭ ﻫﺮﺳﺎﻟُﻢ
ﺧﻮﺗﯽ،ﻫﺮﺳﺎ ﻧِﺴﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﺷﻮﺧﯽ ﺑِﻪ ﺷﻮﮔﺎﺭُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﺁﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﻮﺩﺍﺭُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﮐﻮﻩ ﺑﻮﻧﮓ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﺭُﻡ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺗﻮﻣﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ ..

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید


موضوعات مرتبط: دانلود کلیپ، شعر، عکس
برچسب‌ها: منوچهر زنگنه, دکلمه, بختیاری, دانلود, کلیپ تصویری
ادامه مطلب
[ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 15:57 ] [ احسان شیخ ]
 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 


موضوعات مرتبط: دانلود اهنگ، عکس، موسیقی
برچسب‌ها: منوچهر و حسین, اهنگ منوچهر زنگنه, دانلود اهنگ بختیاری
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 18:58 ] [ احسان شیخ ]
 

 

برای دانلود به ادامه مطب مراجعه کنید


موضوعات مرتبط: دانلود اهنگ
برچسب‌ها: شاهنامه, اهنگ منوچهر زنگنه, دانلود شاهنامه
ادامه مطلب
[ دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 15:33 ] [ احسان شیخ ]

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید


موضوعات مرتبط: دانلود اهنگ
برچسب‌ها: منوچهر و کاظم قادری, عروسی بختیاری, دانلود اهنگ, منوچهر زنگنه
ادامه مطلب
[ جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 18:23 ] [ احسان شیخ ]
 

 

برای دانلو به ادامه مطب مراجعه کنید


موضوعات مرتبط: دانلود کلیپ
برچسب‌ها: کلیپ, منوچهر زنگنه, عزاداری بختیاری
ادامه مطلب
[ سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 15:57 ] [ احسان شیخ ]
[ دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ ] [ 14:30 ] [ احسان شیخ ]


موضوعات مرتبط: عکس
برچسب‌ها: عکس
[ سه شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ ] [ 18:34 ] [ احسان شیخ ]
 

برای دانلود کلیک کنید


موضوعات مرتبط: عکس
برچسب‌ها: عکس قدیمی
[ شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 14:23 ] [ احسان شیخ ]
 

 

 

دانلود در ادامه مطلب


موضوعات مرتبط: دانلود اهنگ
برچسب‌ها: عزاداری بختیاری
ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 13:32 ] [ احسان شیخ ]
 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید


موضوعات مرتبط: دانلود کلیپ
برچسب‌ها: دانلود کلیپ منوچهر زنگنه
ادامه مطلب
[ دوشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 15:11 ] [ احسان شیخ ]
 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید


موضوعات مرتبط: دانلود اهنگ
برچسب‌ها: اهنگ منوچهر زنگنه
ادامه مطلب
[ سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ ] [ 10:4 ] [ احسان شیخ ]
 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید


موضوعات مرتبط: دانلود اهنگ
برچسب‌ها: اهنگ منوچهر زنگنه
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 16:26 ] [ احسان شیخ ]
دانلود تراک زیبای از منوچهر زنگنه وکاظم قادری

دانلود در ادامه مطلب


موضوعات مرتبط: دانلود اهنگ
برچسب‌ها: منوچهر زنگنه و کاظم قادری
ادامه مطلب
[ یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 15:46 ] [ احسان شیخ ]

یار شی کردو مو هی سیل سَرِ جاش ایکنوم

 

ایگریوم زه غمش آه ودینداش ایکنم

 

 

تا خیالش به سروم ایزنه هر صوو ‍پسین

 

اینشینوم سَر چشمه گِله تی داش ایکنوم

 

 

یار با رحم تر از یار مو نیس من عالم

 

ار بخوا جونمه قربون دَم باش ایکنوم

 

 

منتهی قاصد بیمروت بی اصل ونسب

 

الکی حرف چپی زی مِنِ دلت جاش ایکنوم

 

 

همه شو خین ایگریوم نه ایطور که ایگون

 

از وره ارس تیه خیس جلو جاش ایکنوم

 

 

هوکه زی کاره خراب که نبینه روز خَش

 

تا دعامون بگره نرز یه دیگ آش ایکنوم

شاعر استاد جبار رضایی


موضوعات مرتبط: شعر
برچسب‌ها: اشعار منوچهر زنگنه
[ دوشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 14:48 ] [ احسان شیخ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبسایت

کانون هواران منوچهر زنگنه کارشو در وب مرداد ماه 1385 شروع کرده
وطی این سال ها هدفش قرار دادن اهنگ کلیپ عکس از این هنرمند
برای عموم وهواداران ایشان بوده.
ادرس جدید وبلاگ
www.zagrosnshin.com
نظرات وانتقادات خود رابه شمارهای زیر پیامک کنید
30002659906126
کلیپ تصویری منوچهر زنگنه


کلیک کنید


کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

امکانات وب
Submit ExpressSubmit Express - SEO Services