قالب وبلاگ
استاد منوچهر زنگنه با تاسیس یک کارگاه پرورش قارچ  برای دو نفر شغل مستقیم  ایجاد نمودند

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: عکس
برچسب‌ها: منوچهر زنگنه, کارآفرینی
[ پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ ] [ 20:1 ] [ احسان شیخ ]
ﺻُﻠﺤُﻢ ﺧُﻮﺗﯽ ،ﺟَﻨﮕُﻢ ﺧُﻮﺗﯽ،ﭼﻬﺎﺭﻟﻨﮓ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻟﻨﮕُﻢ ﺧُﻮﺗﯽ ﮐُﻪ ﺭﯼ ﺩﻝِ
ﺗَﻨﮕُﻢ ﺧُﻮﺗﯽ ﻏَﻢ ﮐِﺮﺩِﻩ ﺧﻮﺍﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﭘﯿﺮُﻭﻡ ﺧﻮﺗﯽ ،ﭘﺎﺭُﻡ ﺧﻮﺗﯽ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭ ﭘﯿﺮﺍﺭُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﻫﻢ ﺑﺨﺖ ﻫﻢ ﯾﺎﺭُﻡ
ﺧﻮﺗﯽ ﺧﻮﺕ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﺭﻭﺯُﻡ ﺧُﻮﺗﯽ،ﺭﺍﺯُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﺩﻧﺪﺍﻝ ﻭ ﺳﺮﻧﺎﺯُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﻧﺎﻭﻧﺪﻩ ﺗﺎﺭﺍﺯُﻡ
ﺧﻮﺗﯽ،ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ.


ﮔُﻔﺘُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﻟُﻔﺘُﻢ ﺧﻮﺗﯽ ،ﻫﻢ ﻃﺎﻕ ﻭ ﻫﻢ ﺟُﻔﺘُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﮐﻬﺮﻧﮓ ﻭ ﺑﺎﺯُﻓﺘﻢ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺧﻮﺕ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﮐﻮﮒ ﺧﻮﺵ ﺭَﺷﺘُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻣُﻨﮕَﺸﺘُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﺟُﺴﺘﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﺸﺘُﻢ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺧﻮﺕ ﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﮐﯿﻨﻮ ﺧﻮﺗﯽ،ﮐﺎﺭﻭﻥ ﺧﻮﺗﯽ،ﺍَﻓﺘﻮ ﺧﻮﺗﯽ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺧﻮﺗﯽ،ﭘﺎﺭَﻩ ﻭ ﺩﯾﻨﺎﺭﻭﻥ
ﺧﻮﺗﯽ،ﻫﺮﺟﺎ ﺩﯾﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ


ﻧﺎﺯُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﻧﯿﺰﻭﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﮔﻞ ﻧﺮﻣﻪ ﻏﻢ ﺑﯿﺰﻭﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﭘﺮﺯﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰُﻡ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺍَﻭﺭِ ﺑﻬﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﺷﯿﺘُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﺷﺎﺗُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﺍﯼ ﺧﯿﻦ ﮐﺎﻻﺗُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﺩﯾﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﺗُﻢ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺧﻮﺕ ﯾﺎﺭ ﯾﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﻫﻢ ﺩﺍﻟﻮ ﻫﻢ ﺩﺍ ﺧُﻮﺗﯽ ،ﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﻪ ﺩَﺭﺩﺍ ﺧُﻮﺗﯽ،ﺑﺎﻭﯾِﻨﻪ ﻻ ﺑَﺮﺩﺍ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺧﻮﺕ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺍﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﺳﻮ ﺍﯼ ﺗﯿﺎ ﮐﻮﺭُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﺑﺮﺩِ ﮔِﻞ ﮔﻮﺭُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﻫﻢ ﻣﺎﺭ ﻭ ﻫﻢ ﻣﻮﺭُﻡ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺧُﻮﺕ ﻭﯾﺮ ﻭ ﻭﺍﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﺍﯾﻠُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﻣﺎﻟُﻢ ﺧﻮﺗﯽ ،ﺍﯼ ﺑﺎﻝ ﻭ ﺍﻭﺑﺎﻟُﻢ ﺧﻮﺗﯽ،ﮐُﻪ ﺷﻮﺭ ﻫﺮﺳﺎﻟُﻢ
ﺧﻮﺗﯽ،ﻫﺮﺳﺎ ﻧِﺴﺎﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ .


ﺷﻮﺧﯽ ﺑِﻪ ﺷﻮﮔﺎﺭُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﺁﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﻮﺩﺍﺭُﻡ ﺧﻮﺗﯽ،ﮐﻮﻩ ﺑﻮﻧﮓ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﺭُﻡ
ﺧﻮﺗﯽ،ﺗﻮﻣﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭُﻡ ﺩﯼ ﺑﯿﻮ ..

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

[ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 15:57 ] [ احسان شیخ ]
 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

[ شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 18:58 ] [ احسان شیخ ]
 

 

برای دانلود به ادامه مطب مراجعه کنید

[ دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 15:33 ] [ احسان شیخ ]

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

[ جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 18:23 ] [ احسان شیخ ]
 

 

برای دانلو به ادامه مطب مراجعه کنید

[ سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 15:57 ] [ احسان شیخ ]
[ دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ ] [ 14:30 ] [ احسان شیخ ]

[ سه شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ ] [ 18:34 ] [ احسان شیخ ]
[ شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 14:23 ] [ احسان شیخ ]
 

 

 

دانلود در ادامه مطلب

[ سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 13:32 ] [ احسان شیخ ]
 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

[ دوشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 15:11 ] [ احسان شیخ ]

 

 

 

برادی دانلود  کلیک کنید


موضوعات مرتبط: عکس
برچسب‌ها: عکس قدیمی
[ شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 14:21 ] [ احسان شیخ ]برای دانلود اهنگ به ادامه مطلب بروید
موضوعات مرتبط: دانلود اهنگ
برچسب‌ها: دانلود اهنگ
ادامه مطلب
[ جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ ] [ 20:19 ] [ احسان شیخ ]

 

برای دانلود کیپ به ادامه ملب بروید


موضوعات مرتبط: دانلود کلیپ
برچسب‌ها: کلیپ محرم
ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ ] [ 16:7 ] [ احسان شیخ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کانون هواداران منوچهر زنگنه کارشو در وب مرداد ماه 1385 شروع کرده
وطی این سال ها هدفش قرار دادن اهنگ کلیپ عکس از این هنرمند
برای عموم وهواداران ایشان بوده.
ادرس جدید وبلاگ
www.zagrosnshin.com
نظرات وانتقادات خود رابه شمارهای زیر پیامک کنید
30002659906126
دانلود کلیپ


کلیک کنید


کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

امکانات وب